web stránky
    Katalóg kvalitných webstránok
VZDELÁVANIEKvety našich lúk
Lúčne kvety, bežné kvety rastúce na našich lúkach...

KATECHIZMUS
Rôzne katechizmy Katolíckej cirkvi na stiahnutie i online čítanie, Katechizmus Základný, Detský, Tridentský...

Naše stromy
Stromy rastúce v Európe, ich popis a rozoznávanie. V Európe rastú rôzne stromy a takmer všade. Naučte sa ich ľahko rozpoznať.

Hady u nás
Informácie o hahoch, ktoré sa najviac vyskytujú v našich zemepisných šírkach. Sú tu popisy jednotlivých hadov a aj spôsob ako ich bezpečne rozoznať.

Európska kresťanská kultúra
Dochované príbehy zo stredoveku, vybraté zo stredovekých kníh. Základná znalosti z našaj kultúry, ktoré by mal poznať každý.

Vzácne kamene
Polodrahokamy - drahé kamene a minerály.

Ľahké chudnutie zadarmo
Ako naozaj schudnúť a zadarmo. Ak chcete naozaj schudnúť, nejako tie kilá zhodiť, musíte sa naučiť poznať svoje telo a myseľ. Ako schudnúť je už potom jednoduché...

Najčastejšie chyby pri čítaní Sv. Písma
"Rozumieš tomu, čo čítaš?", pýta sa diakon Filip etiopského dvorana, ktorý číta bibliu. Túto otázku si kladie každý človek, ktorý číta Knihu kníh. K jej porozumeniu je totiž potrebný výklad - ako inak správne pochopiť texty napísané pred storočiami a tisícročiami...

Evolučná teória a kritické pohľady na ňu
ch-darwin.euweb.cz   darwin.zaridi.to
Pôvodcom evolučnej teórie je Ch. Darwin, táto teória sa snaží vysvetliť vznik a vývoj života na zemi a tu sa dozviete o rôznych chybách a nezmysloch v tejto teórii...

Morzeovka - preklad do morzeovky a z morzeovky
Prekladač do morzeovky a z morzeovky - okamžite online, ďalej tiež odstraňovač diakritiky - odstránenie diakritiky...


články:

"Ak získa niekto na vedomostiach a pritom stráca na mravoch, viac stráca, než získava." - Jan Amos Komenský

Vzdelanie je súhrn znalostí, ktoré získavame prostredníctvom vzdelávania, výučby a štúdia špecifických vedomostí. Pôvod slova vzdelanie - "edukácia" odkrýva 1 teóriu jej funkcie: latinské slovo educare pochádza z koreňov znamenajúcich "vedenie von" alebo "vedenie vpred" s možnými implikáciami vývoja vrodených schopností a rozšírenie horizontov.

Vzdelávanie jednotlivca začína od narodenia a pokračuje počas života. (Existujú teórie, že vzdelanie začína už pred pôrodom, ako bolo zaznamenané niektorými rodičmi hrajúcimi hudbu alebo hovoriacimi na dieťa v maternici) Pre mnohých ľudí úsilie, náhodné spoznávanie a zážitky denného života poskytujú oveľa viac informácií než formálna škola. Členovia rodiny môžu prehĺbiť efekt vzdelania - často viac než sami postrehnú - aj keď rodinné vyučovanie môže fungovať veľmi neformálne.

Formálne vzdelanie prebieha, keď si spoločnosť, skupina alebo jednotlivec zostaví učebnú osnovu pre vzdelanie ľudí, zvyčajne mladých. Formálne vzdelanie môže byť systematické a dôkladné, ale sponzor vzdelania môže hľadať vlastné výhody pri formovaní vnímavých mladých žiakov.

Dlhodobé vzdelávanie alebo vzdelávanie dospelých sa stále rozširuje. Požičiavajúce knižnice poskytujú lacný neformálny prístup ku knihám a iným materiálom sebavýuky. Niektorí dospelí vyhlasujú, že nie len deti patria "do školy". Mnoho dospelých sa prihlasuje do škôl nadstavbovej edukácia na diaľkové i denné štúdium.

Sú aj názory, že obzvlášť deti by sa nemali vzdelávať v školách, lebo má to na ne určité negatívne vplyvy.


home


    © PLUS WEB2001 - katalóg kvalitných webstránok