web stránky
    Katalóg kvalitných webstránok
ŠPORTABC HOKEJ
Všetko o hokeji (Ľadový hokej - Ice hockey), pravidlá hokeja, história, hokejový humor, hokejové pozadia na pracovnú plochu, rôzne zaujímavosti, atď.články:

Čo je to šport
Čo je šport? Šport je telesná pohybová aktivita prevádzkovaná podľa určitých pravidiel a zvyklostí. Na vyššej úrovni predchádza samotnej činnosti tréning. Dejiny športu siahajú až do staroveku. Prvé doklady nachádzame už v Mezopotámii. Najväčší rozkvet športu je spojený s antickým kultom tela.

V modernej dobe je šport často prostriedkom relaxácie a odpočinku, tiež tzv. kondičné športovanie. A ďalej je tu ešte šport prevádzkovaný de facto ako obživa (tzv. vrcholový šport, profesionálny šport). Tieto prístupy sa môžu aj vzájomne prelínať. A aj väčšina vrcholových športovcov začínala so športom ako zábavným spestrením voľného času.

Na Slovensku sa hlavne od začiatku 21. storočia stal divácky najobľúbenejší hokej. Slovenskí hokejisti v tej dobe dosiahli najviac svetových úspechov v porovnaní s inými slovenskými profesionálnymi športovcami.


home


    © PLUS WEB2001 - katalóg kvalitných webstránok