web stránky
   
ryba Prečo môžu ryby dýchať vo vode?

Ryby nedýchajú pľúcami, ale žiabrami. Tie im umožňujú prijímať kyslík aj vo vode. Existujú ale aj ďalšie formy dýchanie rýb. Ako prebieha okysličovanie rybieho tela? Okysličovanie rybieho tela prebieha tak, že ryby naberajú vodu a dopravujú ju až k žiabrom. Žiabre sú uložené v žiabrovej dutine po oboch stranách hlavy. Proti poškodeniu zvonku je celé žiabrové ústrojenstvo chránené viečkom, ktoré uzatvára žiabrovú dutinu.

Dýchanie ryby je veľmi zreteľné
Ryba počas nádychu otvorí ústa a vpustí vodu do ústneho otvoru. Počas výdychu ústa zavrie a otvorí žiabre. Dýchanie ryby môžeme veľmi dobre pozorovať, pretože ryba ústa a žiabre pravidelne otvára a zatvára.

Žiabre plnia aj ďalšie dôležité funkcie
Voda prechádza cez vnútorné žiabre. Tie sa skladajú z žiabrových oblúkov a žiabrových lupienkov. Vďaka tomuto orgánu môže kyslík vo vode prechádzať do ryby. Voda potom opúšťa žiabrové dutiny ryby pod žiabre spoločne s odpadovými látkami (kysličník uhličitý a čpavok). Žiabre majú ale ešte ďalšiu dôležitú úlohu. Udržujú stály tlak telových tekutín (tzv. osmotický tlak).

Dýchanie kožou
Ryby ale prijímajú kyslík aj kožou, rovnako ako kožou prijíma kyslík aj človek. Úhor európsky dýchaním kože pokrýva dokonca až 60% spotrebu kyslíka.

Labyrint - dýchací orgán
U niektorých druhov rýb môžeme pozorovať aj ďalšie dýchacie orgány, napr. labyrint. Labyrint je umiestnený v hlave za žiabrami a tvorí ho veľa jemných lamiel pokrytých prekrvenou sliznicou. Takto vybavené ryby sa nadýchnu nad hladinou a vzduch sa pretlačí labyrintom spoločne s vodou. Kyslík zo vzduchu sa týmto spôsobom dostane až do krvi.

Plynový mechúr
Plynový mechúr väčšinou plní funkciu hydrostatickú. U niektorých výnimiek ale slúži čiastočne aj k dýchaniu.

Ďalšie pomocné formy dýchanie
Pomocných foriem dýchania existuje ešte podstatne viac. Je to napríklad dýchanie dutinou úst, črevné dýchanie, dýchanie dýchacími vaky a dýchanie pľúcnymi vakmi.


home


    © PLUS WEB2001 - katalóg kvalitných webstránok