web stránky
    Katalóg kvalitných webstránok Slovenská verzia stránky Česká verze stránky

Pridať stránku - pridať odkaz


Chcete pridať stránku do katalógu? Pridať sem odkaz na vašu stránku?

Máte presvedčenie, že vaša stránka je prínosná?

A tiež aj máte presvedčenie, že vaša stránka je dostatočne kvalitná?

Pridanie stránky:


Rozhodli sme sa, že do katalógu stránok budeme pridávať už prevažne len pekné kvalitné webové stránky, pričom posúdenie nie je objektívne.
Upozornenie: Vaša stránka do tohto katalógu pravdepodobne nebude prijatá. Preto ani nestrácajte čas nám ju posielať. Ak však ten čas takto až tak veľmi strácať chcete, potom adresu svojej internetovej stránky môžete poslať na tento e-mail:


pridať odkaz


Môžete si na svoju stránku pridať ikonku odkazujúcu na tento katalóg webstránok (pridanie ikonky nemá žiaden vplyv na zaradenie alebo nezaradenie stránky do katalógu):

ikonka
PLUS WEB2001
home

    © PLUS WEB2001 - katalóg kvalitných webstránok
 Reklamy