web stránky
    Katalóg kvalitných webstránok
KULTÚRAVojtech Mihálik - Výber z jeho básní
Poézia slovenského básnika Vojtecha Mihálika...

KATECHIZMUS
Rôzne katechizmy Katolíckej cirkvi na stiahnutie i online čítanie, Katechizmus Základný, Detský, Tridentský...

Európska kresťanská kultúra
Dochované príbehy zo stredoveku, vybraté zo stredovekých kníh. Záležitosti našej kultúry, ktoré by mal každý poznať.

Sv. Theodor Tiro
Svätý Theodor Tiro - Svätý bojovník a mučeník - Podrobné informácie o sv. Theodorovi.

Ako sa obliecť do kostola - Kresťanské Katolícke Pohľady
Ako sa máme obliekať do kostola? Aké šaty do kostola? Čo sa do kostola hodí a čo nie. A rôzne ďalšie informácie. Otázky a odpovede...

Ad Culture
Kresťanské-Katolícke stránky...

Čo je čo?
Informačná stránka, informácie, ktoré by mal poznať každý...

Sv. Jana z Arku
Podrobný životopis a opis událostí z dobové kroniky. Snad ze všech svatých se popsalo nejvíce nesmyslů o Jane z Arku. Proto asi za nejdůvěryhodnější můžeme pokládat informace, které jsou přímo od kronikáře z její doby, které si můžete přečíst právě zde.

Krása žien
Žena a jej krása, ako byť krásna, atraktívna... Stránka hlavne pre ženy...

Stredovek - gotická doba a jej móda
Stručné pojednanie o stredovekej gotike a vtedajšej gotickej móde - gotický odev.

Básnické knihy
Vyznanie a pár kníh s básňami od známych i menej známych básnikov...

Ave Eva
Krása ženy - oslava ženskej krásy, ženskú krásu od najstaších čias zobrazujú umelci, ospevujú básnici...


Sv. Jan Damašský - Odpůrce islámu a obhájce obrazů
Argumentácia proti islámu a tiež obhajoba obrazov.


články:

Čo je to kultúra?
Čo všetko si môžeme predstaviť pod pojmom kultúra? Divadlo, knihy, kostoly, galérie, koncerty, filmy... No nie sú to len rôzne druhy umenia, ale aj v rozšírenom slova zmysle návyky, zvyky, spôsoby - kultúra života. Alebo ešte z väčšej perspektívy - v súčasnom reálnom čase "vedľa seba" sa odvíjajúce rôznorodé kultúrne spoločenstvo - etnika (iné svetadiely, sťahovanie na západ - asimilácia, strety). Majú niektoré úplne iné zvyky či zákony, často navzájom nezákonné...
Alebo historicky - dlhé obdobia zaniknutých civilizácií: kultúra starovekého Grécka, kultúra Mayov...
Kultúra v širšom zmysle je všetko, čo je dielom človeka, čo človek vytvára - stavby, vynálezy, umenie, etika v správaní, politika, sociálny život, reč, písmo ...


Čo je v umení gýč?
Novosťou modernej doby je skutočnosť, že umenie samo sa stalo extrémne polemickým. Zároveň s tým vznikla masová potreba gýča a aj ochota dodať gýču intelektuálny rozmer. Určiť povahu gýča nie je o nič ľahší ako vysvetliť, čo je to umenie. Gýč podobne ako umenie môže uchvacovať, vyvolávať špecifickú náladu. Nikto z nás nie je plne imúnny, aby gýču celkom unikol. Určité rozdiely medzi umením a gýčom (ne-umením) však predsa existujú. Umenie je vždy predovšetkým výzvou spoločenskej alebo životnej situácie jedinca. Je výzvou k zamysleniu, k prehodnoteniu. Gýč je naopak bližšie k jasnému náladovému rozpoloženiu (príjemná otupenosť alebo zážitok vzrušenia), cez ktoré však nevedie žiadny most k ničomu hlbšiemu. Vyvoláva okamžitú jednoznačnú emocionálnu odozvu, ktorú svojho konzumenta uisťuje v jeho predpokladoch, nikdy nič nespochybňuje, nie sú v ňom žiadne hlbšie inotaje. Z toho dôvodu gýč používa najkonvenčnejšie a najštandardnejšie zobrazovacie prostriedky. To je tiež dôvod prečo je gýč z umeleckého hľadiska nezaujímavý. Gýč nás totiž celkovo uspáva, pretože neobsahuje žiadne nejasnosti, dvojzmyselnosti či skryté významy... ďalej


home


    © PLUS WEB2001 - katalóg kvalitných webstránok