web stránky
    Katalóg kvalitných webstránok
KULTÚRAKATECHIZMUS
Rôzne katechizmy Katolíckej cirkvi na stiahnutie i online čítanie, Katechizmus Základný, Detský, Tridentský...

Art Galéria online
Online galéria umeleckých fotografií, venované umeleckej fotografii, tiež informácie - história fotografie, stručné dejiny fotografie...

Európska kresťanská kultúra
Dochované príbehy zo stredoveku, vybraté zo stredovekých kníh. Záležitosti našej kultúry, ktoré by mal každý poznať.

Sv. Theodor Tiro
Svätý Theodor Tiro - Svätý bojovník a mučeník - Podrobné informácie o sv. Theodorovi.

Ako sa obliecť do kostola - Kresťanské Katolícke Pohľady
Ako sa máme obliekať do kostola? Aké šaty do kostola? Čo sa do kostola hodí a čo nie. A rôzne ďalšie informácie. Otázky a odpovede...

Ad Culture
Kresťanské-Katolícke stránky...

Čo je čo?
Informačná stránka, informácie, ktoré by mal poznať každý...

Sv. Jana z Arku
Podrobný životopis a opis událostí z dobové kroniky. Snad ze všech svatých se popsalo nejvíce nesmyslů o Jane z Arku. Proto asi za nejdůvěryhodnější můžeme pokládat informace, které jsou přímo od kronikáře z její doby, které si můžete přečíst právě zde.

Krása žien
Žena a jej krása, ako byť krásna, atraktívna... Stránka hlavne pre ženy...

Stredovek - gotická doba a jej móda
Stručné pojednanie o stredovekej gotike a vtedajšej gotickej móde - gotický odev.

Básnické knihy
Vyznanie a pár kníh s básňami od známych i menej známych básnikov...

Ave Eva
Krása ženy - oslava ženskej krásy, ženskú krásu od najstaších čias zobrazujú umelci, ospevujú básnici...


Sv. Jan Damašský - Odpůrce islámu a obhájce obrazů
Argumentácia proti islámu a tiež obhajoba obrazov.


články:

Čo je to kultúra?
Čo všetko si môžeme predstaviť pod pojmom kultúra? Divadlo, knihy, kostoly, galérie, koncerty, filmy... No nie sú to len rôzne druhy umenia, ale aj v rozšírenom slova zmysle návyky, zvyky, spôsoby - kultúra života. Alebo ešte z väčšej perspektívy - v súčasnom reálnom čase "vedľa seba" sa odvíjajúce rôznorodé kultúrne spoločenstvo - etnika (iné svetadiely, sťahovanie na západ - asimilácia, strety). Majú niektoré úplne iné zvyky či zákony, často navzájom nezákonné...
Alebo historicky - dlhé obdobia zaniknutých civilizácií: kultúra starovekého Grécka, kultúra Mayov...
Kultúra v širšom zmysle je všetko, čo je dielom človeka, čo človek vytvára - stavby, vynálezy, umenie, etika v správaní, politika, sociálny život, reč, písmo ...


Čo je v umení gýč?
Novosťou modernej doby je skutočnosť, že umenie samo sa stalo extrémne polemickým. Zároveň s tým vznikla masová potreba gýča a aj ochota dodať gýču intelektuálny rozmer. Určiť povahu gýča nie je o nič ľahší ako vysvetliť, čo je to umenie. Gýč podobne ako umenie môže uchvacovať, vyvolávať špecifickú náladu. Nikto z nás nie je plne imúnny, aby gýču celkom unikol. Určité rozdiely medzi umením a gýčom (ne-umením) však predsa existujú. Umenie je vždy predovšetkým výzvou spoločenskej alebo životnej situácie jedinca. Je výzvou k zamysleniu, k prehodnoteniu. Gýč je naopak bližšie k jasnému náladovému rozpoloženiu (príjemná otupenosť alebo zážitok vzrušenia), cez ktoré však nevedie žiadny most k ničomu hlbšiemu. Vyvoláva okamžitú jednoznačnú emocionálnu odozvu, ktorú svojho konzumenta uisťuje v jeho predpokladoch, nikdy nič nespochybňuje, nie sú v ňom žiadne hlbšie inotaje. Z toho dôvodu gýč používa najkonvenčnejšie a najštandardnejšie zobrazovacie prostriedky. To je tiež dôvod prečo je gýč z umeleckého hľadiska nezaujímavý. Gýč nás totiž celkovo uspáva, pretože neobsahuje žiadne nejasnosti, dvojzmyselnosti či skryté významy... ďalej


home


    © PLUS WEB2001 - katalóg kvalitných webstránok