web stránky
   
huba Ako dlho rastú huby?

Veľa hubárov si už určite položilo túto otázku. Neexistuje ale na ňu jednoznačná odpoveď. Rýchlosť rastu húb sa totiž líši. Záleží to od mnoho faktorov: druh huby, mikroklímu, teplota, vlhkosť, zrážky, poloha nad morom, stanovište atď. Pre lepšie pochopenie môžeme otázku rýchlosti rastu húb prirovnať k tejto otázke: "Ako dlho rastú stromy?" Rýchlosť rastu stromov je individuálna. Opäť by sa dalo vymenovať mnoho faktorov, ktoré rýchlosť rastu ovplyvňujú. Nemožno preto striktne určiť presnú dobu, ale skôr len časový horizont. Dosiahnutie zrelosti u smrekov je 80 - 100 rokov. Keď ho ale budete pestovať v zlých podmienkach (nedostatok svetla, nedostatok zrážok, nevyhovujúce pôda, mráz atď.), tak vám rozhodne do štandardného priemeru nedorastie. Preto aj huba rastie v priaznivých podmienkach ďaleko rýchlejšie.

Určiť ide len približný časový horizont
Časový horizont rastu húb sa môže pohybovať od 4 do 10 dní. Napr. Muchotrávka ružová (Amanita rubescens) vyrastie aj za 4 dni. Hríb smrekový (Boletus edulis) ale môže rásť až 10 dní. Ich rastu si ale všimnete len pri naozaj detailnom pozorovaní. Plodnice sa môže utvárať päť dní veľmi skryto, pretože dosahuje malých rozmerov. Za tri dni ale vyskočia z malého hríbiku na veľký hríb, ktorého si všimnete aj vy.

Pozorovanie v domácom prostredí
Dobre to možno pozorovať u húb, ktoré sú pestované v domácom prostredí. Pre tento druh pestovania sa najmä používa Hliva ustricová (Pleurotus ostreatus). Za teplých a suchých podmienok vyrastie asi za 5 dní. Potom už nie je tak čerstvá, pretože ju zaschnú okraje, vystrelí výtrusy a zastaví rast. Najväčších rozmeru ale dosahujú vtedy, keď sú pestované v chlade a vlhku. V týchto podmienkach totiž rastú dlhšiu dobu a výtrusy vystreľujú neskôr. Preto ak chcete naozaj veľký hríb, tak ho choďte polievať už od najútlejšieho veku.


home


    © PLUS WEB2001 - katalóg kvalitných webstránok